COBISS
VBCG Centar
Konferencija COBISS 2018
Obaveštenja i novosti
19. 12. 2018.
COBISS i Java (obaveštenje)
Arhiv
 COBISS/OPAC - PRETRAŽIVANJE GRAĐE

Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE